PROMASO · Asociación de Produtores de Madeira das Somozas

Promaso · Asociación de Produtores de Madeira das Somozas, é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu no ano 2006 no Concello de As Somozas (A Coruña)

Promaso desenvolve a súa principal actividade na provincia de A Coruña, aínda que abarcamos todo o territorio galego. Ten como principal finalidade a defensa dos nosos montes, asesoramento e revalorización do sector forestal, por constituir un sector económico de vital importancia.

PROMASO
Servizos prestados aos socios
e vantaxes de asociarte

Asesoramento gratuíto en consultas técnicas, normas, lexislación vixente, …

Buscamos o mellor prezo para a madeira do teu monte e atención personalizada.

Calidade nos aproveitamentos do teu monte.

Avais bancarios para garantir a solvencia económica na compra.

Realización das certificacións PEFC e FSC, con documentación acreditada.

Descontos nos diferentes servizos de peritaxe e avogacía.