Promaso, con 300 socios, destacamos polo voluntariado

Na Asociación de Produtores de Madeira das Somozas · PROMASO
vixiamos os montes para previr incendios

O colectivo de Produtores de madeira das Somozas conta con máis de 300 socios, a maioría deste municipio, pero tamén doutros puntos da comarca e do resto de Galicia. Destaca o labor de voluntariado que desenvolvemos para a prevención de incendios, con brigadas veciñais que vixían os montes durante os períodos de maior risco. Levamos tamén a cabo un labor de concienciación e equilibrio, para evitar que as escasas explotacións agrícolas e gandeiras que aínda funcionan abandonen a súa actividade.